Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00165712

Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:

61001

Область:

Харківська

Район:

Жовтневий

Населений пункт:

м. Харків

Вулиця:

Світло шахтаря

Будинок:

4/6

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:

0577331825

Номер факсу емітента:

0577315066

Веб-сайт емітента:

www.shaht.kharkov.ua

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):

01.06.2012

 

      Дата прийняття рішення №569 Котирувальною комісією ПАТ «Українська біржа» про делістинг акцій простих іменних ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» - 31.05.2012 р.

      Дата делістингу – 01 червня 2012 р.

      Найменування фондової біржі – ПАТ «Українська біржа».

      Вид цінних паперів – акції.

      Тип акцій – прості.

      Форма випуску акцій – іменні.

      Форма існування акцій – бездокументарна.

      Номінальна вартість акцій, виключених з лістингу – 0,01 грн.

      Кількість акцій, виключених з лістингу – 335332950 штук.

      Співвідношення (у відсотках) кількості акцій, виключених з лістингу, до загальної кількості випущених акцій – 100%.

      Дата реєстрації випуску акцій, виключених з лістингу – 21.05.2010 р.

      Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, виключених з лістингу – 25/20/1/10.

      Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, виключених з лістингу – Харківське ТУ ДК ЦПФР.

      Дата, з якої акції більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу: з 01.06.2012 р. акції прості іменні ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» виключено з біржового реєстру та переведено до категорії позалістингових цінних паперів ПАТ «Українська біржа» на підставі п.17.3.1 Правил торгівлі ПАТ «Українська біржа» у зв’язку з невідповідністю мінімальної кількості та вартості укладених угод, визначених у вимогах п. 4.1 Розділу IV Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням ДК ЦПФР №1542 від 19.12.2006 р.

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі


з/п

Дія
(лістинг/
делістинг
або зміна рівня
лістингу)

Найменування
фондової
біржі

Дата дії

Вид цінних
паперів, щодо
яких вчинена дія

Номінальна вартість
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
(тис. грн)

Кількість
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
(шт.)

Частка
від розміру
статутного капіталу,
яку складають
цінні папери,
щодо яких
вчинена дія
(відсотки)

Дата реєстрації
випуску цінних паперів,
щодо яких вчинена дія

Номер свідоцтва
про реєстрацію випуску
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія

Найменування органу,
що здійснив
державну реєстрацію
випуску цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія

Тип, форма існування
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

делістинг

ПАТ "Українська біржа"

01.06.2012

акції

0.01

335332950

100

21.05.2010

25/20/1/10

Харківське ТУ ДК ЦПФР

Іменні прості Бездокументарна

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ

     

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

Посада керівника емітента

Голова правління

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

Висоцький Геннадій Васильович