Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00165712

Повне найменування емітента:

Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ВАТ "Світло шахтаря"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Відкрите акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:

61001

Область:

Харківська

Район:

Жовтневий

Населений пункт:

м. Харків

Вулиця:

Світло шахтаря

Будинок:

4/6

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:

0577331825

Номер факсу емітента:

0577315066

Веб-сайт емітента:

www.shaht.kharkov.ua

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):

04.04.2011

 

      1.1 Дата повідомлення емітента особою, яка здійснює облік прав власності на акції емітента про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 04.04.2011.

      Повне найменування юридичної особи - Green Trails Properties Limited.

      Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності - 1557308 .

      Місце знаходження юридичної особи - Британськi Вiргiнськi острови Tortola 2nd Floor, 116 Main Street, Road Town.

      Розмір частки акціонера до зміна пакета акцій – 15,3536 %.

      Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 20,0121 %.

      Підстава зміни пакета власника акцій – придбання акцій емітента.

      Дата зміни не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру депозітарія ПрАТ «ВДЦП», отриманого на запит емітента.

     

      1.2 Дата повідомлення емітента особою, яка здійснює облік прав власності на акції емітента про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 04.04.2011.

      Повне найменування юридичної особи - UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кiпр.

      Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності - 211666 .

      Місце знаходження юридичної особи -Кiпр Nicosia , JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C 1066

      Розмір частки акціонера до зміна пакета акцій – 23,9138 %.

      Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій –19,2553 %.

      Підстава зміни пакета власника акцій – відчуження акцій емітента.

      Дата зміни не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру депозітарія ПрАТ «ВДЦП», отриманого на запит емітента.

     

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


з/п

Дата
зміни

Дата
повідомлення
емітента
особою,
що здійснює
облік права
власності
на акції в
депозитарній
системі

Повне найменування
юридичної особи -
власника пакета акцій
або
зазначення - «фізична особа»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів
або
ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір
частки акціонера
до зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)

Розмір
частки акціонера
після зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

-

04.04.2011

Green Trails Properties Limited

1557308

15.3536

20.0121

2

-

04.04.2011

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кіпр

211666

23.9138

19.2553

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ

     

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

Посада керівника емітента

Директор

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

Висоцький Геннадій Васильович