Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00165712

Повне найменування емітента:

Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ВАТ "Світло шахтаря"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Відкрите акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:

61001

Область:

Харківська

Район:

Жовтневий

Населений пункт:

м. Харків

Вулиця:

Світло шахтаря

Будинок:

4/6

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:

0577331825

Номер факсу емітента:

0577315066

Веб-сайт емітента:

www.shaht.kharkov.ua

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):

05.10.2011

 

      1.1 Дата отримання емітентом від депозитарію зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 05.10.2011.

      Повне найменування юридичної особи – CINDER ENTERPRISES LIMITED.

      Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності - 577218.

      Місцезнаходження юридичної особи – Британські Віргінські острови Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town.

      Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 0.0000%.

      Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 10.0000%.

      Підстава зміни пакета власника акцій – придбання акцій емітента.

      Дата зміни не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру депозитарія ПрАТ «ВДЦП», отриманого на запит емітента.

      1.2 Дата отримання емітентом від депозитарію зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 05.10.2011.

      Повне найменування юридичної особи – UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited.

      Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності - 211666.

      Місцезнаходження юридичної особи – Кіпр Nicosia JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C. 1066

      Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 19.2553%.

      Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 20.0000%.

      Підстава зміни пакета власника акцій – придбання акцій емітента.

      Дата зміни не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру депозитарія ПрАТ «ВДЦП», отриманого на запит емітента.

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


з/п

Дата
зміни

Дата
повідомлення
емітента
особою,
що здійснює
облік права
власності
на акції в
депозитарній
системі

Повне найменування
юридичної особи -
власника пакета акцій
або
зазначення - «фізична особа»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів
або
ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір
частки акціонера
до зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)

Розмір
частки акціонера
після зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

-

05.10.2011

CINDER ENTERPRISES LIMITED

577218

0.0000

10.0000

2

-

05.10.2011

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited

211666

19.2553

20.0000

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ

     

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

Посада керівника емітента

Голова правління

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

Висоцький Геннадій Васильович