Дата розміщення: 

02.09.2013 19:01:00

Дата здійснення дії: 

30.08.2013

Термінове повідомлення: 

Ні

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

Місцезнаходження емітента: 

61001, м. Харків, вул. Світло Шахтаря, 4/6

Регіон емітента: 

6310137900

Номер телефону керівника емітента: 

0577333637

Електронна поштова адреса: 

Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (організаційно-правова форма емітента – акціонерне товариство), повідомляє, що згідно рішення наглядової ради від 30.08.2013р. (протокол від 30.08.2013р.), з 30.08.2013 року звільнено члена правління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» - Баранникова Віталія Володимировича на підставі отриманої від нього заяви про припинення повноважень члена правління. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді члена правління з 29.02.2012р. по 30.08.2013р.
Згідно рішення наглядової ради від 30.08.2013 року (протокол від 30.08.2013р.) з 02.09.2013 року призначено на посаду члена правління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» Дятлова Олександра Євгеновича. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє акціями емітента, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який обрано посадову особу, не визначений. Інші посади, які обіймала посадова особа: директор з економіки та фінансам ТОВ «Східенерго», директор з економіки та фінансам, виконавчий директор ПП «Елком».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Висоцький Геннадій Васильович