Особлива інформація

Тип информації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата виникнення

30.08.2012

Дата публікації

30.08.2012 19:01:00

Найменування емітента*

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Юридична адреса*

61001, м. Харків, вул. Світло Шахтаря, 4/6

Керівник*

Висоцький Геннадій Васильович - Голова правління. Тел: 0577333637

E-mail*

http://smida.gov.ua/txttoimg/e_mail

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

Наглядова рада ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 30.08.2012 року прийняла рішення про зміну кількісного та персонального складу товариства на підставі отриманих від членів правління заяв про припинення повноважень.

Звільнено:
- Коропець Микола Сергійович (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) - член правління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», частка у загальній кількості голосуючих акцій - 0,0%.
Наглядовою радою було прийняте рішення про звільнення Коропця Миколи Сергійовича на підставі отриманої від нього заяви про припинення повноважень члена правління. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має, перебував на посаді члена правління з 29.02.2012р. по 30.08.2012р. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
- Жданов Олексій Михайлович (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) - член правління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», посадова особа не має акцій емітента.
Наглядовою радою було прийняте рішення про звільнення Жданова Олексія Михайловича на підставі отриманої від нього заяви про припинення повноважень члена правління. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має, перебував на посаді члена правління з 29.02.2012р. по 30.08.2012р. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Таким чином, в зв’язку з припиненням повноважень двох членів правління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», кількісний склад правління товариства становить сім осіб, у тому числі Голова правління та шість членів правління товариства.