Дата розміщення

Дата здійснення дії

Термінове повідомлення

Ні

Назва повідомлення

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Вид інформації

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло Шахтаря"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Місцезнаходження емітента

61001, м. Харків, вул. Світло Шахтаря, 4/6

Регіон емітента

6310137900

Телефон керівника емітента

0577333637

Електронна поштова адреса: 

Текст повідомлення

Дата дії – 16.02.2011 р.
Діялістинг цінних паперів на фондовій біржі.
Найменування фондової біржі –ПАТ «Українська біржа».
Вид цінних паперів, включених до лістингу - акції прості іменні.
Номінальна вартість акцій – 0.01 грн.
Кількість акцій – 335332950 шт.
Співвідношення частки у загальній кількості акцій, щодо яких вчинена дія, до загального розміру випуску акцій – 100%.
Дата реєстрації випуску акцій, включених до лістингу – 21.05.2010 р.
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – 25/20/1/10.
Найменування органу , що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, щодо яких вчинена дія
Харківське ТУ ДК ЦПФР.
Вид, тип , форма існування акцій щодо яких вчинена діяакції прості іменні бездокументарної форми існування.
Дата рішення та уповноважений орган емітента, який прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітентарішення прийняте 17.01.2011 р. правлінням ВАТ «Світло шахтаря».
Найменування фондової біржі, в лістинг якої включені цінні папери емітента - ПАТ «Українська біржа».

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Висоцький Геннадій Васильович