Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00165712

Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:

61001

Область:

Харківська

Район:

Жовтневий

Населений пункт:

м. Харків

Вулиця:

Світло шахтаря

Будинок:

4/6

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:

0577331825

Номер факсу емітента:

0577315066

Веб-сайт емітента:

www.shaht.kharkov.ua

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):

29.02.2012

 

      Рішення про припинення повноважень членів правління прийняте наглядовою радою емітента (протокол засідання наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 29.02.2012р.) відповідно Статуту ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».

      Костенко Володимир Іванович- член правління, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 7043109 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій- 2,1003%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010 р. по 29.02.2012 р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Євглевський Леонід Петрович- член правління, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 110 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій- 0,0%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010 р. по 29.02.2012 р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Ковальчук Олександр Миколайович- член правління, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 103 акції, частка у загальній кількості голосуючих акцій- 0,0%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010 р. по 29.02.2012 р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Коропець Микола Сергійович- член правління, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 150 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій- 0,0%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010 р. по 29.02.2012 р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Гугля Людмила Миколаївна- член правління, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 2799 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій- 0,0008%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010 р. по 29.02.2012 р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Висоцький Геннадій Геннадійович- член правління, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 191252 акції, частка у загальній кількості голосуючих акцій- 0,0570%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010 р. по 29.02.2012 р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Рішення про призначення членів правління прийняте наглядовою радою емітента (протокол засідання наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 29.02.2012р.) відповідно Статуту ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».

      Євглевський Леонід Петрович- член правління, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 110 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій- 0,0%, строк, на який обрано посадову особу, не визначений . Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Коропець Микола Сергійович- член правління, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 150 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій- 0,0%, строк на який обрано посадову особу, не визначений. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Висоцький Геннадій Геннадійович- член правління, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 191252 акції, частка у загальній кількості голосуючих акцій- 0,0570%, строк, на який обрано посадову особу, не визначений. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Баранников Віталій Володимирович-член правління, посадова особа не має акцій емітента, строк, на який обрано посадову особу, не визначений . Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Жданов Олексій Михайлович- член правління, посадова особа не має акцій емітента, строк, на який обрано посадову особу, не визначений. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Кир'янова Ірина Миколаївна- член правління, посадова особа не має акцій емітента, строк, на який обрано посадову особу, не визначений . Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Леонтьєв Вадим Едуардович- член правління, посадова особа не має акцій емітента, строк, на який обрано посадову особу, не визначений . Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Рак Лариса Миколаївна- член правління, посадова особа не має акцій емітента, строк, на який обрано посадову особу, не визначений . Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

      Наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» прийняте рішення про підтвердження повноважень голови правління- Висоцького Геннадія Васильовича. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 94591643 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій- 28,2083%, р. Строк, на який підтверджені повноваження голови правління не визначений. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадова особа не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента


з/п

Дата
прийняття
рішення

Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення

Зміни
(призначено,
звільнено
або відсторонено)

Посада*

Строк,
на який особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду (роки)

Прізвище, ім'я, по батькові

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**

Володіє
часткою в
статутному капіталі
емітента
(відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

29.02.2012

Наглядова рада

звільнено

член правління

1.9

Костенко Володимир Іванович

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

2.1003

2

29.02.2012

Наглядова рада

звільнено

член правління

1.9

Євглевський Леонід Петрович

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0000

3

29.02.2012

Наглядова рада

звільнено

член правління

1.9

Ковальчук Олександр Миколайович

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0000

4

29.02.2012

Наглядова рада

звільнено

член правління

1.9

Коропець Микола Сергійович

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0000

5

29.02.2012

Наглядова рада

звільнено

член правління

1.9

Гугля Людмила Миколаївна

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0008

6

29.02.2012

Наглядова рада

звільнено

член правління

1.9

Висоцький Геннадій Геннадійович

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0570

7

29.02.2012

Наглядова рада

призначено

член правління

-

Євглевський Леонід Петрович

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0000

8

29.02.2012

Наглядова рада

призначено

член правління

-

Коропець Микола Сергійович

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0000

9

29.02.2012

Наглядова рада

призначено

член правління

-

Висоцький Геннадій Геннадійович

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0570

10

29.02.2012

Наглядова рада

призначено

член правління

-

Баранников Віталій Володимирович

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0000

11

29.02.2012

Наглядова рада

призначено

член правління

-

Жданов Олексій Михайлович

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0000

12

29.02.2012

Наглядова рада

призначено

член правління

-

Кир'янова Ірина Миколаївна

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0000

13

29.02.2012

Наглядова рада

призначено

член правління

-

Леонтьєв Вадим Едуардович

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0000

14

29.02.2012

Наглядова рада

призначено

член правління

-

Рак Лариса Миколаївна

фізична особа не надала згоду на розкриття паспорних даних

0.0000

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ

     

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

Посада керівника емітента

Голова правління

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

Висоцький Геннадій Васильович