Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00165712

Повне найменування емітента:

Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ВАТ "Світло шахтаря"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Відкрите акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:

61001

Область:

Харківська

Район:

Жовтневий

Населений пункт:

м. Харків

Вулиця:

Світло шахтаря

Будинок:

4/6

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:

0577331825

Номер факсу емітента:

0577315066

Веб-сайт емітента:

www.shaht.kharkov.ua

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):

03.12.2011

 

 

      Рішення про звільнення посадових осіб прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів 03.12.2011 р. (протокол загальних зборів акціонерів від 03.12.2011р) відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

      Липовецький Леонід Семенович – голова спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 157акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

      Махонін Леонід Іванович – член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 300 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0001%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

      Дахов Іван Олексійович – член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 5 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

      Лиховид Олег Едуардович – член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 160 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

      UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (свідоцтво про реєстрацію Компанії № 211666) - член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 67066690 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 20,0000%,особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р.

      Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини» (код ЄДРПОУ 37041854) - член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 2463691 акція, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,7347%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р.

      Приватне акціонерне товариство «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20337279)– член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 1 акція, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р.

      Сімкович Марина Володимирівна – голова ревізійної комісії, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 2660 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0008%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

      Мірохіна Валентина Іванівна – член ревізійної комісії, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 15 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

      Medko Services Limited (свідоцтво про реєстрацію Компанії № 320000) – член ревізійної комісії, посадова особа не має акцій емітента, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р.

      Рішення про призначення посадових осіб прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів 03.12.2011р. (протокол загальних зборів акціонерів від 03.12.2011р) відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

      UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, свідоцтво про реєстрацію Компанії № 211666) - член наглядової ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 67066690 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 20,0000%, особу призначено на посаду строком на 3 роки.

      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20337279)– член наглядової ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 1 акція, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особу призначено на посаду строком на 3 роки.

      Липовецький Леонід Семенович – член наглядової ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 157акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особу призначено на посаду строком на 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

      Лепякіна Інна Геннадіївна – член ревізійної комісії, посадова особа не має акцій емітента, особу призначено на посаду строком на 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

      Крюков Сергій Прокопійович – член ревізійної комісії, посадова особа не має акцій емітента, особу призначено на посаду строком на 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

      Сімкович Марина Володимирівна – член ревізійної комісії, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 2660 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0008%, особу призначено на посаду строком на 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

      Організаційно-правова форма емітента – публічне акціонерне товариство згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.12.2011р. починає діяти з моменту державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції у зв’язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

     

     

     

     

     

     

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента


з/п

Дата
прийняття
рішення

Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення

Зміни
(призначено,
звільнено
або відсторонено)

Посада*

Строк,
на який особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду (роки)

Прізвище, ім'я, по батькові

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**

Володіє
часткою в
статутному капіталі
емітента
(відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Звільнено

Голова спостережної ради

1.7

Липовецький Леонід Семенович

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0.0000

2

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Звільнено

Член спостережної ради

1.7

Махонін Леонід Іванович

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0.0001

3

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Звільнено

Член спостережної ради

1.7

Дахов Іван Олексійович

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0.0000

4

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Звільнено

Член спостережної ради

1.7

Лиховид Олег Едуардович

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0.0000

5

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Звільнено

Член спостережної ради

1.7

UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED

Свідоцтво про реєстрацію Компанії № 211666

20.0000

6

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Звільнено

Член спостережної ради

1.7

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини»

Код ЄДРПОУ 37041854

0.7347

7

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Звільнено

Член спостережної ради

1.7

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ»

Код ЄДРПОУ 20337279

0.0000

8

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Звільнено

Голова ревізійної комісії

1.7

Сімкович Марина Володимирівна

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0.0008

9

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Звільнено

Член ревізійної комісії

1.7

Мірохіна Валентина Іванівна

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0.0000

10

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Звільнено

Член ревізійної комісії

1.7

Medko Services Limited

Свідоцтво про реєстрацію Компанії № 320000

-

11

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Призначено

Член наглядової ради

3

UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED

Свідоцтво про реєстрацію Компанії № 211666

20.0000

12

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Призначено

Член наглядової ради

3

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ»

Код ЄДРПОУ 20337279

0.0000

13

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Призначено

Член наглядової ради

3

Липовецький Леонід Семенович

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0.0000

14

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Призначено

Член ревізійної комісії

3

Лепякіна Інна Геннадіївна

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

-

15

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Призначено

Член ревізійної комісії

3

Крюков Сергій Прокопійович

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

-

16

03.12.2011

Позачергові загальні збори акціонерів

Призначено

Член ревізійної комісії

3

Сімкович Марина Володимирівна

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних

0.0008

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ

     

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні до особливої інформації

Посада керівника емітента

Голова правління

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

Висоцький Геннадій Васильович